گاز برودتی R404 برند season

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی

گاز برودتی 134a برند ISCON

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • غیر قابل اشتعال
 • غیر سمی
 • غیر خورنده بودن
 • جاذب رطوبت
 • درجه خلوص و کیفیت بالا
 • کارکرد در درجه حرارت بالا
 • سازگاری با اکثر کمپرسورهای موجود در بازار ایران
 • سازگاری با انواع شیر انبساط

گاز برودتی 404 برند ISECON

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی

گاز برودتی COOLIB 404a

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی

گاز برودتی DANUS 404

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی

گاز برودتی R22 برند S&T

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • سازگاری با انواع شیر انبساط
 • نقطه جوش پایین
 • دمای تخلیه کاملاً زیاد
 • حل‌پذیری راحت با روغن در دمای کندانسور
 • سازگاری با انواع کمپرسورها
 • پایدار بودن
 • غیر سمی بودن
 • بدون اثر اکسیدکنندگی 
 •  غیر قابل اشتعال 
 • مضر برای محیط زیست

گاز برودتی R22 برند Safers

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • سازگاری با انواع شیر انبساط
 • نقطه جوش پایین
 • دمای تخلیه کاملاً زیاد
 • حل‌پذیری راحت با روغن در دمای کندانسور
 • سازگاری با انواع کمپرسورها
 • پایدار بودن
 • غیر سمی بودن
 • بدون اثر اکسیدکنندگی 
 •  غیر قابل اشتعال 
 • مضر برای محیط زیست

گاز برودتی R404a برند ICECON

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی

گاز برودتی R404a برند WESTRON

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کاملا بی رنگ
 • غیر سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • رنگ کپسول نارنجی
 • غیر مخرب لایه اوزون
 • سازگار با انواع کمپرسورها
 • سازگار با انواع شیر انبساط
 • پتانسیل بالای گرمایش جهانی