روغن دیزل مخصوص ترموکینگ برند سینولکس

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
روغن پایه سنتیتک دیزل ترموکینگ با بالاترین کیفیت روغن دیزل ci 4 و 500 ساعت کارکرد، دارای تمامی استانداردهای الزامی ایران و جهان همچنین طراحی شده منطبق بر اصول کارکرد ترموکینگ ساخت شرکت پترو کیمیا سپاهان به سفارش ترموتراک